Wybierz język: PL | EN

   

 

1
3
4
5
2
Gmina>

Odpady komunalne

Harmonogram wywozu odpadów od Lipca 2017 do Czerwca 2018

27.06.2017

11:40

Analiza gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rogów za 2016 rok

06.04.2017

14:28

Harmonogram wywozu odpadów od Lipca 2016 do Czerwca 2017

14.06.2016

12:41

Analiza gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rogów za 2015 r.

28.04.2016

07:21

Zmiany dla nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

25.11.2015

08:14

gosp odpUrząd Gminy w Rogowie informuje, że od 2015 roku nastąpiła zmiana zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Druk deklaracji

10.08.2015

12:47

gosp odpZamieszczamy nowy, obowiązujacy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Rogów.

czytaj więcej >>

Zmiana wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 sierpnia 2015 roku

21.07.2015

14:27

gosp odp stawki

W 2015 r. unieważniono pierwsze postępowanie przetargowe na odbiór odpadów komunalnych z powodu zbyt wysokich cen oferowanych przez firmy oraz małego zainteresowania potencjalnych wykonawców. Po rozstrzygnięciu drugiego przetargu najlepsza oferta była niższa niż w pierwszym postępowaniu, jednak wyższa niż w postępowaniu przetargowym z 2013 r. Wobec powyższego Rada Gminy w Rogowie 30.06.2015 r. podjęła Uchwałę Nr 40/VII/2015 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Rogów.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Harmonogram wywozu odpadów od Lipca 2015 do Czerwca 2016

23.06.2015

10:14

NOWY Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

23.06.2015

09:12

gosp odpInformujemy mieszkańców, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Rogów znajduje się w Brzezinach ul. Łódzka 35, czynny w godzinach: poniedziałek – piątek 800-1400, sobota 900-1300.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Czystość i porządek - informacje

19.06.2015

10:00

gosp odp1(1)Zamieszczamy informacje o:
-podmiotach odbierających odpady komunalne
-miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne
-osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające wymaganych poziomach recyklingu
-punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych
-zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

czytaj więcej >>

Wywóz odpadów wielkogabarytowych

01.06.2015

12:41

 Informujemy, że w dniach 08-12.06.2015 r. odbędzie się zbiórka objazdowa ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH.

czytaj więcej »

ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROGÓW za 2014

29.04.2015

13:52

Zmiany harmonogramu wywozu odpadów

15.12.2014

13:54

Informujemy mieszkańców miejscowości: Józefów, Przyłęk Duży, Przyłęk Mały, Stefanów, Kobylin, Zacywilki i Kotulin,

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

WYWÓZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH (ZBIÓRKA OBJAZDOWA)

17.10.2014

10:45

Informujemy, że w dniach 20-23.10.2014 r. odbędzie się zbiórka objazdowa ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH.

czytaj więcej »

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymii

08.05.2014

11:37

W związku z powtarzającymi się wątpliwościami dotyczącymi składania w terminie „Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”,

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROGÓW

29.04.2014

13:46

Harmonogram wywozu odpadów na 2014r.

11.12.2013

07:45

Odbiór odpadów w okresie świątecznym

10.12.2013

10:57

W związku ze świętem przypadającym w dniu 25,26.12.2013r. /środa, czwartek/ firma Remondis sp. z o.o. informuje, że wywóz poszczególnych rodzajów odpadów będzie realizowany w nastepujący sposób:

za 25.12 (frakcja sucha) wywóz w dniu 21.12 /sobota/
za 26.12 (frakcja zmieszane) wywóz w dniu 28.12 /sobota/

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

13.11.2013

07:35

Informujemy mieszkańców gminy Rogów, że w dniach 25 – 27 listopada 2013 r. od godziny 6 zostanie przeprowadzona objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Wpłaty za odpady

06.08.2013

14:51

Urząd Gminy w Rogowie zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców Gminy Rogów,
o dokonywanie wpłat za odbiór odpadów za miesiąc lipiec do 10 sierpnia br. 
Należności należy wpłacać na konto:
                                                GMINA ROGÓW 25 8781 0006 0050 0005 2000 0230
 

Komunikat w sprawie odbioru odpadów przypadającego na 15.08.2013 r.

05.08.2013

12:39

  Zamieszczamy informację firmy Remondis w sprawie odbioru odpadów wyznaczonego na 15.08.2013 r.

czytaj więcej >>

Dotacja z WFOŚiGW

29.07.2013

12:25

  Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dla Gminy Rogów na edukację ekologiczną.
 

 

czytaj więcej>>

PILNY KOMUNIKAT

25.07.2013

11:38

Informuje się wszystkich mieszkańców Gminy Rogów, że pojemniki na odpady muszą być wystawiane przed posesję w dniu wywozu śmieci bardzo wcześnie rano lub dzień wcześniej wieczorem zgodnie z „Harmonogramem wywozu odpadów w Gminie Rogów  w zabudowie jednorodzinnej”.

Firma REMONDIS nie ma możliwości podać dokładnego czasookresu, w której nastąpi odbiór odpadów.

Nie wystawienie pojemnika skutkować będzie nie odebraniem przez firmę odpadów!

KOMUNIKAT spotkanie informacyjno-edukacyjne

19.07.2013

09:46

W dniach 30,31 lipca 2013 r. (wtorek, środa) o godzinie 17.00  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rogowie ul. Wojska Polskiego 26, odbędą się spotkania informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców gminy.

czytaj więcej»

Ulotka informacyjna

28.06.2013

14:15

Zamieszczamy ulotkę informacyjną na temat nowych zasad gospodarowania odpadami na terenie Gminy Rogów.

czytaj więcej >>

Harmonogram wywozu odpadów po 1 Lipca

27.06.2013

14:57

Zamieszczamy harmonogram wywozu odpadow obowiązujący od 1 Lipca w podziale na rejony i rodzaj zabudowy - HARMONOGRAM

Szanowni Mieszkańcy!

27.06.2013

09:09

 Od 1 lipca 2013 r. za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odpowiada Gmina.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Gospodarka odpadami - informacja firmy GLOBALeko

15.04.2013

09:06

Firma GLOBALeko poinformowała, że "mieszkańcy Gminy Rogów nie muszą dostarczać pisemnych wypowiedzeń, a
wszystkie umowy podpisane z klientami indywidualnymi przestaną obowiązywać 30 czerwca 2013 r". skan pisma

Gospodarka odpadami - informacja firmy REMONDIS

12.04.2013

13:30

Firma REMONDIS poinformowała, że "rozwiązuje umowy samoistnie bez konieczności przestrzegania okresów wypowiedzenia". skan pisma

Spotkania informacyjne z mieszkańcami - gospodarowanie odpadami

04.04.2013

15:03

 W związku z wejściem w życie od 1 lipca br. nowego systemu zorganizowanego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zostaną zorganizowane zebrania informacyjne dla wszystkich mieszkańców Gminy.

Harmonogram zebrań

 

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

04.04.2013

11:35

W związku z opublikowaniem na stronie Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego Uchwały Nr 138/XXIV/2013 Rady Gminy w Rogowie z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi położonymi na terenie Gminy Rogów, publikujemy jej treść wraz ze wzorem deklaracji. Zgodnie z uchwałą osoby obowiązane złożyć deklaracje powinny wywiązać się z tego obowiązku do 30 kwietnia br.

Druk deklaracji do pobrania i wypełnienia

Link do treści uchwały
 

Gospodarka odpadami - informacja firmy EKO-REGION

29.03.2013

09:58

Zarząd "EKO-REGION" Sp. z o.o. informuje, iż obecnie prowadzone są działania polegające na dostarczaniu ich klientom oświadczeń o rozwiązaniu umowy na odbiór odpadów komunalnych. Prosimy o nie dostarczanie oświadczeń indywidualnie. Zarząd podkreśla, że wszystkie umowy ulegną zamknięciu z dniem 30 czerwca 2013 roku, a żaden klient nie zostanie obciążony opłatą za wywóz odpadów od dnia 1 lipca 2013 roku. skan pisma

Zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogów

01.03.2013

19:56

Informujemy, że od 1 lipca, w naszej gminie obowiązywać będą nowe zasady opłat za wywóz odpadów komunalnych.

czytaj więcej»


Copyright © 2011 rogow.eu Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja Maxus Net Communiacations

Powrót na górę