Wybierz język: PL | EN

   

 

1
3
4
5
2
Urząd Gminy>Projekty unijne>

Europa w szkole uczen w Europie

loga(1)

Gmina Rogów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, pn. „Europa w szkole - uczeń w Europie”.

Wartość projektu to 486 969,96 zł.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 413 924,46 zł, ze środków dotacji celowej – 38 957,60 zł.

Projekt realizowany w okresie 1.08.2017 r. – 30.06.2019 r. obejmie 88 uczniów i 1 nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogowie, którzy zamieszkują w rozumieniu KC
i uczą się/pracują na terenie województwa łódzkiego.

Cel główny to poprawa jakości i warunków prowadzenia edukacji w Szkole Podstawowej w Rogowie oraz przygotowania 88(44K,44M) jej uczniów do efektywnego funkcjonowania na rynku edukacyjno-zawodowym w okresie 1.08.2017r.-30.06.2019r.poprzez rozwój u uczniów kompetencji kluczowych matematyczno-przyrodniczych, językowych, cyfrowych i w zakresie uniwersalnych umiejętności, doskonalenie zawodowe nauczyciela przedmiotów przyrodniczych i doposażenie międzyszkolnej pracowni w narzędzia do nauczania przyrody oraz szkoły w narzędzia TIK z utworzeniem sieci bezprzewodowej.

Do zakładanych rezultatów należą, m. in.:

1.Liczba 88(44K,44M)uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu;

2.Liczba 1 szkoły, w której pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych;

3. Liczba 1 szkoły wykorzystującej sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych;

4. Liczba 1 nauczyciela, który nabył kompetencje po opuszczeniu programu.

Realizowane zadania, to:

1. Realizacja kół zainteresowań z kompetencji kluczowych z zakresu języka angielskiego i matematyki, niezbędnych na rynku pracy i edukacyjnym oraz właściwych postaw/umiejętności dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rogowie,

2. Doposażenie pracowni przyrodniczej i szkolenie dla nauczyciela przyrody z zakresu prowadzenia zajęć metodą eksperymentu wraz z realizacją dodatkowych zajęć pozalekcyjnych kształtujących kompetencje uczniów Szkoły Podstawowej w Rogowie w zakresie przyrody prowadzonych metodą eksperymentu,

3. Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Rogowie w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych i utworzenie wewnątrzszkolnej sieci bezprzewodowej wraz z realizacją dodatkowych zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje cyfrowe uczniów.

Dokumenty rekrutacyjne (do pobrania):

Formularz zgłoszeniowy do projektu „Europa w szkole – uczeń w Europie” dla uczennic/uczniów Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogowie

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie „Europa w szkole – uczeń w Europie”

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie


Copyright © 2011 rogow.eu Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja Maxus Net Communiacations

Powrót na górę