Wybierz język: PL | EN

   

 

1
3
4
5
2
Urząd Gminy>

E-URZĄD e-skrzynka podawcza

Szanowni Państwo,

Oddajemy do Państwa dyspozycji nową wersję Elektronicznej Skrzynki Podawczej opartą na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP. Umożliwia ona przesyłanie do Urzędu różnego rodzaju dokumentów w wersji elektronicznej, a także załatwianie wytypowanych spraw bez konieczności osobistego stawiennictwa w Urzędzie, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.

Przesyłanie dokumentów za pośrednictwem platformy ePUAP możliwe jest, jeżeli użytkownik systemu posiada założone konto na platformie ePUAP oraz dysponuje jednym z następujących mechanizmów podpisu:

  • bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu,

  • bezpłatnym profilem zaufanym ePUAPbędącym odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego, potwierdzającym tożsamość obywatela w systemie ePUAP.

Instrukcje korzystania z platformy ePUAP oraz uzyskania profilu zaufanego można znaleźć na stronie epuap.gov.pl w sekcji Pomoc.

Chcąc skorzystać z usług świadczonych przez Urząd wystarczy wejść na stronę bip.rogow.eu (Jak załatwić sprawę), gdzie opublikowane są opisy i niezbędne formularze, po ich wypełnieniu można przesłać do Urzędu jako załącznik wykorzystując 

formularz Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP - Urząd Gminy w Rogowie.

Dalej należy postępować zgodnie z instrukcjami opublikowanymi na stronie ePUAP.

UWAGI:

Do wypełnionego formularza możliwe jest dodanie załączników. System ePUAP wymusza ograniczenie wielkości wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego). Obecnie limit ten wynosi 3.5MB. System akceptuje załączniki zapisane w następujących formatach: a) DOC, DOCX, RTF, ODT b) XLS, XLSX, ODS c) CSV d) TXT e) SVG f) GIF, TIF, BMP, JPG, PNG  g) PDF h) ZIP

W przypadku problemów z wysłaniem dokumentu elektronicznego, możliwe jest uzyskanie pomocy drogą elektroniczną pod adresem: admin@rogow.eu lub telefoniczny pod numerem 468748070 w21

Najnowsze usługi, które można załatwić przez internet:

Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego

Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego


Copyright © 2011 rogow.eu Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja Maxus Net Communiacations

Powrót na górę