Wybierz język: PL | EN

   

 

1
3
4
5
2
Pomoc społeczna>

Program 500plus

Zasady i warunki programu rodzina 500+

Wnioski

Wnioski o świadczenia wychowawcze można odbierać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogowie,  można też pobrać wniosek tutaj lub ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej żeby każdy, kto chce się przygotować, mógł je spokojnie wypełnić.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 przyjmowane są od 1 sierpnia 2017r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogowie pokój nr 1 w poniedziałki w godzinach od 8 do 16 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7 do 15.

Gdzie można złożyć wniosek

Wniosek będzie można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogowie. Jest również możliwość złożenia wniosku przez internet za pomocą platformy emp@tia.mpips.gov.pl. Przy składaniu wniosku elektronicznego trzeba posiadać tzw. profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny. Warto jednak pamiętać, że taki wniosek powinno złożyć tylko jedno z uprawnionych rodziców np. ojciec. Jeżeli do urzędu wpłyną wnioski zarówno od ojca, jak i matki to pracownicy zweryfikują dokumenty, co może w konsekwencji wydłużyć czas, w jakim rodzina otrzyma świadczenie.

Komu przysługuje świadczenie 500 +

Świadczenie wychowawcze  w wysokości 500 zł miesięcznie - na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia, przysługiwać będzie: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka bez względu na wysokość dochodu. Natomiast w przypadku ubiegania się świadczenia na pierwsze dziecko obowiązuje kryterium dochodowe.

Kryterium dochodowe

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko obowiązuje kryterium dochodowe – 800 zł netto na osobę w rodzinie bądź 1200 zł netto w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Dochód będzie obliczany za 2016 rok (z uwzględnieniem ewentualnej utraty bądź uzyskania dochodu).

Kiedy trzeba ponownie złożyć wniosek

Złożenie wniosku o świadczenie z  programu 500+:

  • w sierpniu 2017r. spowoduje, że zachowana zostanie ciągłość wypłat i wypłata świadczenia 500+ za październik 2017r. nastąpi do 31 października 2017r.
  • we wrześniu 2017r. spowoduje, że wypłata świadczenia 500+ za październik 2017r. i listopad 2017r. nastąpi nie później niż do 30 listopada 2017r.
  • w październiku 2017r. spowoduje, że wypłata świadczenia 500+ za październik 2017r., listopad i grudzień 2017r. nastąpi nie później niż do 31 grudnia 2017r.
  • w listopadzie 2017r. spowoduje, że wypłata świadczeń 500+ przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia 2018r.
  • w okresie od 1 grudnia 2017r. do 31 stycznia 2018r. spowoduje, że wypłata świadczeń 500+ przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 28 lutego 2018r.  

Ponadto informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2017r. przyjmowane są również wnioski na zasiłek rodzinny oraz wnioski na świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie pokój nr 1 lub telefonicznie pod numerem (0-46) 874 84 75 w godzinach pracy Ośrodka.

500plus schemat


Copyright © 2011 rogow.eu Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja Maxus Net Communiacations

Powrót na górę