Wybierz język: PL | EN

   

 

1
3
4
5
2

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

13.11.201307:35

Informujemy mieszkańców gminy Rogów, że w dniach 25 – 27 listopada 2013 r. od godziny 6 zostanie przeprowadzona objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

W ramach odbioru odpadów wielkogabarytowych odbierane będą wyłącznie:

 • stare meble (stoły, krzesła, szafy, wersalki, tapczany, łóżka, fotele, materace  itp.)
 • elementy stolarki
 • dywany i wykładziny
 • rowery
 • zabawki dużych rozmiarów
 • akumulatory
 • zużyte opony (do rozmiaru 1250x400)
 • Metale (złom)
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (komputery, telewizory, monitory, drukarki, radia, pralki,  lodówki, kuchnie i itp.)
 • powiązane gałęzie i listwy drewniane

Odpadem wielkogabarytowym nie są :

 • odpady powstałe w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej np. odpady medyczne, odpady weterynaryjne
 • odpady niebezpieczne  np. odpady zawierające azbest -eternit, farby, świetlówki, żarówki, środki ochrony roślin i opakowania po nich
 • odpady budowlane i rozbiórkowe
 • odpady powstałe w wyniku prowadzenia robót  budowlanych wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji np. okna, pokrycia dachowe itp.

Odpady odbierane będą bezpośrednio  sprzed posesji mieszkańców. Odpady należy wystawić w miejscu widocznym przed wejściem na teren nieruchomości, w taki sposób by nie powodowały zakłóceń w ruchu pieszych  pojazdów.
Mieszkańcy  nie ponoszą kosztów związanych z oddaniem posiadanych odpadów.

Uwaga: Odpady należy wystawić w dniu odbioru do godz. 6 00

Zbiórka objazdowa - harmonogram


Copyright © 2011 rogow.eu Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja Maxus Net Communiacations

Powrót na górę