Wybierz język: PL | EN

   

 

1
3
4
5
2
Urząd Gminy>Projekty unijne>

Doskonalenie kompetencji kadr

Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych Dorzecza Bzury i Neru

Celem projektu jest udoskonalenie jakości usług świadczonych przez 10 urzędów jednostek samorządu terytorialnego dorzecza Bzury i Neru, w tym kwalifikacji 246 osób – pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2012

Źródło finansowania:
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet V Dobre rządzenie
Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

Instytucja Pośrednicząca:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Projektodawca:
Stowarzyszenie ds. Badania Pracy i Organizacji Przedsiębiorstw REFA Wielkopolska

Partnerami są: Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM”, Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej „Transfer”, Urząd Gminy w Dalikowie, Urząd Gminy Wartkowice, Urząd Gminy w Parzęczewie, Urząd Gminy Zgierz, Urząd Gminy Dmosin, Urząd Gminy Brzeziny, Urząd Miasta Brzeziny, Urząd Gminy Rogów, Urząd Miejski w Koluszkach i Urząd Gminy Jeżów.

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadą równości szans. Dbamy o to, aby w równym stopniu rozwijać kompetencje kobiet i mężczyzn pracujących w urzędach jednostek samorządu terytorialnego.


Copyright © 2011 rogow.eu Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja Maxus Net Communiacations

Powrót na górę