Wybierz język: PL | EN

   

 

1
3
4
5
2

Zmiana wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 sierpnia 2015 roku

21.07.201514:27

gosp odp stawki

W 2015 r. unieważniono pierwsze postępowanie przetargowe na odbiór odpadów komunalnych z powodu zbyt wysokich cen oferowanych przez firmy oraz małego zainteresowania potencjalnych wykonawców. Po rozstrzygnięciu drugiego przetargu najlepsza oferta była niższa niż w pierwszym postępowaniu, jednak wyższa niż w postępowaniu przetargowym z 2013 r. Wobec powyższego Rada Gminy w Rogowie 30.06.2015 r. podjęła Uchwałę Nr 40/VII/2015 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Rogów.

Nowe stawki opłat dla nieruchomości zamieszkałych od 1 sierpnia 2015 r. są następujące:

- jeżeli odpady komunalne są zbierane W SPOSÓB SELEKTYWNY opłata wynosi 8,50 zł. miesięcznie

 od każdego mieszkańca,

- jeżeli odpady komunalne są zbierane W SPOSÓB NIESELEKTYWNY opłata wynosi 15,00 zł.

 miesięcznie od każdego mieszkańca,

Termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległ zmianie tj.: opłatę należy uiszczać miesięcznie z należną kwotą, do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Opłatę w nowej wysokości za miesiąc sierpień, należy uiścić do 10 września 2015 r.

Właściciele nieruchomości nie mają obowiązku ponownego składania deklaracji.


Copyright © 2011 rogow.eu Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja Maxus Net Communiacations

Powrót na górę