Wybierz język: PL | EN

   

 

1
3
4
5
2

AKTYWATOR SPOŁECZNY - mikrodotacje zarówno dla stowarzyszeń, jak i grup nieformalnych

23.05.201714:57

Aktywator_Spoleczny_2017mm Urząd Gminy w Rogowie wraz ze Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” zapraszają organizacje pozarządowe nieprowadzące działalności odpłatnej lub działalności gospodarczej oraz grupy nieformalne z terenu powiatu brzezińskiego do udziału w konkursie na mikrodotacje do 3.000 zł, jakie będą przyznawane w ramach konkursu „Aktywator Społeczny” na pakiet rozwojowy.

AKTYWATOR SPOŁECZNY to program mający na celu ułatwić grupom nieformalnym oraz organizacjom pozarządowym podejmowanie skutecznych działań na rzecz społeczności lokalnych poprzez ekonomizację organizacji/rozpoczęcie funkcjonowania nowopowstałych organizacji.

Konkurs skierowany jest do:

● organizacji mających siedzibę na terenie jednego z następujących powiatów: brzezińskiego, kutnowskiego, łęczyckiego, łowickiego, poddębickiego, skierniewickiego, miasta Skierniewice, zgierskiego oraz prowadzące działalność na terenie jednego lub kilku z wyżej wymienionych powiatów województwa łódzkiego

● grup nieformalnych, składających się z minimum 3 osób fizycznych, które w rozumieniu przepisów KC uczą się/pracują/zamieszkują na terenie jednego z następujących powiatów: brzezińskiego, kutnowskiego, łęczyckiego, łowickiego, poddębickiego, skierniewickiego, miasta Skierniewice, zgierskiego oraz prowadzą działalność na terenie jednego lub kilku z wyżej wymienionych powiatów województwa łódzkiego, które wypracowały lub są w trakcie wypracowywania założeń co do utworzenia podmiotów ekonomii społecznej

Cel programu jest prosty – chodzi o pomoc w ekonomizacji funkcjonujących lub nowopowstających organizacji, co oznacza przygotowanie do rozpoczęcie działań w ramach odpłatnej działalności lub działalności gospodarczej.

Jeśli macie Państwo pomysł na działanie na rzecz swojej społeczności lokalnej i chcecie się dowiedzieć, jak pozyskać na ten cel wsparcie w wysokości maksymalnie 3 tys. zł, zapraszamy do kontaktu z organizatorem konkursu – Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”.

Więcej informacji o konkursie (Regulamin konkursu oraz formularze wniosków zgłoszeniowych) znajduje się na stronie www.wsparciespoleczne.pl/ogloszenia

Gdzie należy składać wnioski o dofinansowanie?

Wniosek w formie papierowej powinien być złożony osobiście lub za pośrednictwem poczty w biurze Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej adres: Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”, 90-558 Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73 w godzinach: 8.00 – 16.00

lub

w wersji elektronicznej wysłany na adres e-mail: mwlazlak@wsparciespoleczne.pl

do godziny 16:00 w terminie do 13.06.2017 r. (decyduje data wpływu do biura lub na skrzynkę e-mail). 

Aktywator_Spoleczny_2017p


Copyright © 2011 rogow.eu Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja Maxus Net Communiacations

Powrót na górę